Nekklachten

Wereldwijd is nekpijn de op 3 na grootste categorie van klachten aan het bewegingsapparaat. De meeste mensen ±70% ervan tijdens hun leven minstens één vorm van nekpijn, hoewel deze meestal niet of nauwelijks belemmeringen opleveren in het dagelijks leven. In Nederland zoekt ongeveer 20% van de bevolking op een bepaald moment hulp bij een (para)medicus. Binnen het “normaal” beloop moet de pijn met ±50% afnemen na 6 weken. Echter zijn er ook mensen bij wie de klachten langer aanhouden of zelfs chronisch worden.

Het ontstaan van nekklachten kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan werkgerelateerde stress, het leven binnen moeilijke psycho-/sociale omstandigheden of door bijvoorbeeld een whiplash. De fysiotherapeut gaat tijdens de screening het gesprek met u aan om te achterhalen of er geen rode vlaggen zijn. Voorbeelden van een rode vlag zijn bijvoorbeeld een nekhernia of een cervicale stenose (vernauwing van het halswervelkanaal). Indien er sprake is van een zogenaamde ‘rode vlag’ zullen ook hier de benodigde vervolgstappen voor worden ondernomen. Uiteraard zal er tijdens de fysiotherapeutische diagnose een uitgebreid onderzoek gedaan worden. Alles om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te verkrijgen van de klachten.

Als de fysiotherapeut zijn fysiotherapeutische diagnose gesteld heeft zal hij samen met u een behandelplan bespreken om te kijken wat de beste manier is voor het verminderen van uw klachten. Uit onderzoek is gebleken dat actief blijven belangrijk is voor het verminderen van de klachten. Als er sprake is van werkgerelateerde stress kan de fysiotherapeut samen met u kijken wat voor mogelijkheden er zijn om dit aan te pakken. De fysiotherapeut kan ook nog “triggerpoint massage” toepassen voor het verminderen van de pijn en het stimuleren van de bloedcirculatie naar de nekspieren. Daarnaast zijn rekoefeningen van de nekspieren ook belangrijk voor het verminderen van de pijn.

Heeft u nekklachten? Kom gerust bij ons langs voor een behandeling op één van onze vestigingen in Rotterdam, Reeuwijk of Gouda!