Privacyverklaring

Privacyverklaring voor Fysio Shockwave:

Fysio Shockwave hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie en welke maatregelen wij nemen om deze te beschermen.

1. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens:
– Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten, zoals naam, contactgegevens, medische geschiedenis en verzekeringsinformatie.
– Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het plannen en uitvoeren van afspraken, het leveren van fysiotherapeutische behandelingen en het bijhouden van uw medische voortgang.
– Wij gebruiken uw contactgegevens mogelijk ook om u te informeren over belangrijke updates, afspraakherinneringen of promoties, maar alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

2. Beveiliging van persoonlijke gegevens:
– Wij nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.
– Onze systemen en procedures zijn ontworpen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

3. Delen van persoonlijke gegevens:
– Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden indien dit nodig is voor het leveren van onze diensten, zoals bijvoorbeeld met uw zorgverzekeraar voor factureringsdoeleinden.
– Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden.

4. Bewaren van persoonlijke gegevens:
– Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt.
– Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens veilig vernietigd of geanonimiseerd.

5. Uw rechten:
– U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
– Indien u vragen heeft over onze privacy praktijken of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring vermeld staan.

Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of bij te werken. Wij zullen eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring op onze website publiceren.